Missie & Visie

De missie en visie van Stichting Trias Neerlandica zijn verwoord in artikel 2 van de Statuten:

 

De Stichting Trias Neerlandica stelt zich ten doel om met en voor jongeren van tien tot en met drieëntwintig jaar projecten te organiseren op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkelingssamenwerking, zowel op intercontinentaal terrein (partnerships met ontwikkelingsreizen, onderzoek en internationale stage), Europees niveau (excursies, vieringen feestdagen en  debatwedstrijden) als lokaal (cursussen, scriptiebegeleiding en educatief lesmateriaal wereldburgerschap):

a.    waarbij jongeren kennis opdoen van de Nederlandse taalkunde (lengua) en geschiedenis (historia) in en over de voormalige overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden; in gebieden waar veel Nederlanders in de twintigste eeuw naartoe geëmigreerd zijn; of in gebieden waarvandaan veel immigranten naar Nederland zijn gekomen;

b.    waarbij jeugdparticipatie centraal staat en jongeren actief bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke goede doelen (politica) op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkelingssamenwerking;

c.    waarbij jongeren gestimuleerd worden om als wereldburgers hun perspectief te verbreden en om kritische en onafhankelijke denk- en redeneervaardigheden te ontwikkelen;

d.    waarbij de jongeren betrokken worden bij het organiseren van activiteiten en  de werving van financiële middelen;

e.    waarbij de stichting ernaar streeft om vestigingen te financieren voor haar activiteiten, maar de stichting geen winstoogmerk heeft;

f.     het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.